بازگرداندن کالا

فروشگاه اسپاتنا به منظور آسودگی خاطر و رضایتمندی مشتریان گرامی و در جهت اصول مشتری مداری این امکان را در اختیار شما می گذارد تا در صورت اشکال و خرابی درکالا، اشتباه در ارسال کالا و یا اشکال در سفارش کالا، بتوانید پس از حداکثر 7 روز از خرید کالا، آن را برای تعویض، تعمیر و با تبدیل به اعتبار در حسابتان،به فروشگاه بازگردانید.

بر این اساس لازم است تا پس از ثبت درخواست در قسمت حساب کاربری و تایید درخواست توسط همکاران ما در فروشگاه، کالا همانگونه که تحویل گرفته شده،از طریق پست به فروشگاه بازگردانده شود.

بدیهی است که فروشگاه از پذیرش درخواست هایی که هرگونه آسیب به کالا و یا بسته بندی و جعبه آن رسیده باشد معذور است.

تدکر: لطفا قبل از ثبت درخواست و تایید فروشگاه برای بازگرداندن کالاها هیچ اقدامی انجام ندهید که در غیر اینصورت فروشگاه هیچگونه مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد.